Rivesta Star

Развитие

Литиево-сярната батерия е разработена през 1994 г. Тази батерия притежава по-голяма енергийна плътност в сравнение с другите литиеви технологии.

Батерията с тънко покритие (TFB) е подобрена литиево-йонна технология на Excellatron. Фирмата-производител обявява голямо увеличаване на броя цикли за презареждане – до около 40 000. Фирмата Infinite Power Solutions произвежда такива батерии за нуждите на микроелектрониката.

Смарт батерията има вградена схема за управление на напрежението, дълъг живот и много висока енергийна плътност.

Ултрабатерията е хибридна оловно-киселинна батерия, разработена в Австралия. Тази технология има 7 до 10 пъти по-голямо време на живот от обикновените оловно-киселинни батерии.

Калиево-йонната батерия позволява около един милион цикъла на презареждане, поради изключителната термохимическа стабилност на калиевите материали.