Rivesta Star

Въведение

Важен съвременен вид батерии са литиево-йонните батерии. Литиево-йонните батерии могат да бъдат:
   - литиево-йонни с манганов окис
   - литиево-полимерни - LiPo
   - литиево-железно фосфатни - LiFePO4
   - литиево-серни
   - литиево-титаниеви

Основни характеристики

Често ги наричаг LFP батерии. (lithium ferrophosphate) Особеност при тях е използването на литиев железен фосфат LiFePO4 за катоден материал. Като важни характеристики могат да се посочат ниска цена, нетоксичност и чудесна термална стабилност.

История

LiFePO4 е естествен материал от групата на оливините. За първи път е употребен за катоден материал от изследователска група в университета в Тексас. Поради неговата ниска цена, нетосичност и естествено изобилие на желязо, както и отлична термална стабилност, тези батерии заеха своето място на пазара.

Предимства и недостатъци

Тези батерии имат по-дълго време на живот от обикновените литиево-йонни батерии. Подобно на никеловите батерии, и за разлика от обикновените литиево-йонни батерии, тези батерии имат много постоянно напрежение на разряд. Напрежението остава близко до 3.2 V, докато батерията се изтощи.

Номинално напрежение

Номиналното напрежение на литиево-железофосфатните батерии е 3.2V. Тогава 4 клетки от тях са 12.8V, което е близо до напрежението на 6 клетки оловно-киселинна батерия. Това ги прави потенциални кандидати за замяна на този вид батерии в различни устройства - автомобили и слънчева енергия.

Безопасност

Важно предимство пред останалите литиево-йонни батерии е термалната и химическа стабилност, която подобрява безопасността на тези батерии. LiFePO4 е много по-безопасен катоден материал в сравнение с LiCoO2. Като резултат, тези батерии са много по-трудно запалими при зареждане.

Приложение

Ниското тегло и дългия живот прави този вид батерия чудесен за велосипеди и електромобили. Използват се в електромобили на фирмите Aptera и Quiccl.
През октомври 2014 фирмата BYD предлага електрически автобус за 120 човека с обхавт повече от 170 мили, използващ тези батерии.
През май 2007 фирмата Lithium Technology Corp. демонстрира такава батерия с достатъчно големи клетки, която да може да бъде използвана в хибридни автомобили.
Използват се също за соларни лампи и осветление. Соларните лампи с такива батерии са видимо по-ярки в сравнение с традиционните соларни лампи, а също и така и по-надеждни.
Намират приложение и в лаптопи.
Някои електронни цигари също така използват този вид батерии.