Rivesta Star

Сравнителна характеристика на батерии за домашна употреба

В таблицата по-долу е направено сравнение на най-важните показатели на Tesla Powerwall, Aquion и Iron Edison.

Powerwall, закупена в кеш от SolarCity Powerwall, 9-годишен лизинг от SolarCity Powerwall, закупена в кеш от Tesla Powerwall, закупена от дистрибутор Aquion Energy S20P Aquion Energy M100-L082P Iron Edison 24 V литиева батерия
Брой цикли 5000 3285 5000 5000 3000 3000 2000
kWh/цикъл 5.80 5.80 5.80 5.80 1.81 21.73 2.76
Общо kWh за времето на живот 28980 19040 28980 28980 5430 65178 5530
Цена US$7140 US$5000 US$3000 US$3600 US$1155 US$15795 US$2761
US$/kWh US$0.25 US$0.26 US$0.10 US$0.12 US$0.21 US$0.24 US$0.50
Ефективност 92% 92% 92% 92% 85% 85% 96%

Забележки

Стойността US$/kWh за дадена батерия трябва да се съотнесе към цените на местния енергиен доставчик, за да се определи ефективността на закупуването на този вид батерия.

Стойността общо kWh показва колко kWh реално може да произведе дадената батерия, преди ефективността й да падне до 80% от предвидената, което се счита теоретично за край на живота й.

Външен вид