Rivesta Star

Сравнителна характеристика на батерии за промишлена употреба

В таблицата по-долу е направено сравнение на най-важните показатели на Tesla Powerpack, Eos Aurora и Imergy.

Powerpack Eos Aurora 1000 | 6000 Imergy сегашна цена, 15 години експлоатация Imergy сегашна цена, 30 години експлоатация Imergy бъдеща цена, 15 години експлоатация Imergy бъдеща цена, 30 години експлоатация
Брой цикли 5000 10000 5475 10950 5475 10950
kWh/цикъл 8280 4050 7500 7500 7500 7500
Общо kWh за времето на живот 41 400 000 40 500 000 41 062 500 82 125 000 41 062 500 82 125 000
Цена US$2 070 000 US$648 000 US$3 750 000 US$3 750 000 US$2 250 000 US$2 250 000
US$/kWh US$0.05 US$0.02 US$0.09 US$0.05 US$0.05 US$0.03

Забележки

Батериите на Eos Aurora няма да бъдат налични до 2016 г.

Imergy заявява сегашна цена от $500/kWh и бъдеща цена от $300/kWh. Не е ясно, обаче, кога Imergy ще достигне новата цена.

За батериите на Imergy трябва да се отбележи, че тъй като са ванадиеви, често се подчертава, че те имат неограничена възможност за презареждане, но са с гаранция само за 5-10 г. Така че практически, е както при Tesla, които дават 10 г. гаранция, но предвиждат 15 г. време на живот на продукта.

Външен вид

Заключение

Макар на пазара има и други компании, които предлагат батерии за съхранение на енергия, тези са основните - с ясни спецификации и цени. Други компании, предлагащи продукти в тази област, са Alevo, AES, Bosch, CODA Energy, EnerVault.