Rivesta Star

Литиеви батерии

Литиевите батерии са първични батерии, които съдържат литиеви материали или литиеви компоненти за анод. В зависимост от дизайна и химичните съставки, литиевите клетки могат да произвеждат от 1.5 до 3.7 V, което е почти два пъти напрежението на обикновена цинково-карбонна, или алкална клетъчна батерия.

Литиево-йонни батерии

Литиево-йонните батерии са вид презаредими батерии, в които литиеви йони се движат от отрицателния електрод (анод), към положителния електрод (катод) по време на разреждане, и от катода към анода по време на зареждане. Литиево- йонните батерии са много използвани в преносимата потребителска електроника поради тяхното високо съотношение енергия-тегло и нисък разряд, когато не са в употреба.
Основните три функционални компонента на литиево-йонна батерия са анод, катод и електролит, за койт могат да бъдат изпозлвани множество различни материали.
Комерсиално, най-популярният материал за анод е графитът. Катодът обикновено е един от следните три материала: пластов окис (като литиево-кобалтов окис), базиран на полианион (като литиево-железен фосфат) или като литиево-магнезиев окис, макар че материали като TiS2 (титаниев дисулфид) също са били използвани в началото.
Според избора на материал за анод, катод и електролит, напрежението, капацитетът, животът и безопасността на литиево-йонна батерия могат да се променят в значителна степен.

Литиево-полимерни батерии (LiPo)

Литиево-йонните полимерни батерии са презаредими батерии, обикновено съставени от няколко идентични вторични клетки, които са паралелно свързани, за да увеличат произвеждания ток.

Литиево-железофосфатни батерии (LiFePO4)

Фосфатно базираната технология притежава изключителна термална и химическа стабилност, която осигурява по-добри характеристики на безопасност от тези на литиево-йонната технология, произведени с други катодни материали. Литиево-фосфатните клетки са незапалими в случай на авария при зареждане или разреждане, те са по-стабилни при презареждане или късо съединение, и могат да издържат високи температури без да се разпадат. При аварийни обстоятелства, фосфатно базираният катоден материал няма да се запали. Фосфатната химия също предлага по-дълъг брой цикли.

Сравнение на литиево-йонни катоди

Катоден материал Напрежение, (V) Енергийна плътност, (Wh/Kg) Енергийна плътност, (Wh/L) Термична стабилност
Кобалтов окис 3.7 195 560 Лоша
Никелов кобалт-алуминиев окис (NCA) 3.6 220 600 Средна
Никелов кобалт-магнезиев окис (NCM) 3.6 205 580 Средна
Магнезиев окис 3.9 150 420 Добра
Железен фосфат (LFP) 3.2 90-130 333 Много добра